Nyní máme: zavřeno
cz
FunSpot Lipno

Pravidla soutěže

 

  • Soutěž probíhá v období od 1.6. do 30.9.2015
  • Odesláním formuláře se zúčastňuji hry o dárkové poukazy.
  • Každé soutěžní kolo začíná vždy v neděli v 00:00 a končí v pátek v 00:00.
  • Do soutěže se může zapojit každý odesláním své emailové adresy ke zpracování.
  • V každém soutěžním kole budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží voucher. Losování probíhá vždy o prvním víkendu po skončení soutěžního kola.
  • Na konci kalendářního měsíce proběhne losování o super cenu, do kterého budou zařazeny všechny emailové adresy zpracované v daném měsíci.
  • Výherce bude o výhře informován vždy první pondělí po ukončení soutěžního kola a zároveň bude seznámen s postupem uplatnění výhry.
  • V rámci jednoho soutěžního kola je možné zaslat svou emailovou adresu pouze jedenkrát.
  • Emailové adresy v soutěži budou použity k marketingovým účelům.
  • Organizátorem soutěže je Funspotlipno

Souhlas:

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly soutěže webu www.funspotlipno.cz, všem částem jsem porozuměl  a řádně si je přečetl.

Souhlas s nakládáním s osobními údaji:

Podpisem tohoto dokumentu uděluji Funspotlipno souhlas ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, k použití těchto poskytnutých osobních údajů za účelem evidence a pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o tom, že poskytnutí osobních údajů k výše uvedenému účelu je dobrovolné, a pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, mohu postupovat dle ustanovení § 13 občanského zákoníku.